Anna Kajsas digitala böcker att läsa.

Digitala böcker av Anna Kajsa Hallgard

Ett danskt företag har producerat 15 av AKH:s böcker som e-bok.

Man kan köpa dem genom Adlibris, www.adlibris.se

Via biblioteken finns de till utlåning kostnadsfritt, på appen Biblio.

Det enda man behöver är ett personligt lånekort och en PIN kod.

Böckerna kan sedan läsas på datorn, ”Paddan” eller i mobiltelefonen.

På biblioteken finns även ett antal av AKH:s böcker som talböcker, vilka kan lånas av den som har läshinder.

Följande böcker finns digitalt:

Kom Kamrat (1950)

Pappersdockor (1954)

Människan spår (1959)

Skattbacken (1960)                 

Drömresa (1962)

Gartru Grinds son (1968)

Båtels Magda (1969)

Barnbarnen (1974)

Modellen (1977)

Silkesduken (1984)

Sorken (1985)

Brudgummen (1989)

Greten (1990)

Clara (1991)