Stipendiat 2019

Helena Wessman växte upp på Gotland där hennes föräldrar drev musikförlag. Fadern Sven Wessman (1927–2016) var även känd som kantor och körledare.

Varför kom Helena Wessman att intressera sig för Anna Kajsa Hallgards böcker? Hon är en ung kvinna, rektor för Kungliga musikhögskolan. Under några år nu har hon har gett flera mycket uppskattade föreställningar med läsning ur en bok av Hallgard och gotländsk musik på dragspel. Mycket skicklig att ur en hel roman plocka fram en liten sammanhängande berättelse.

  Anna Kajsa Hallgardsällskapets ordförande Sven-Eric Snoder ställde frågan och hon svarade så fint på den. Hon hade först hittat romanen Clara och tyckte om sättet att berätta. Hallgards böcker handlar ofta om kvinnor. Kvinnor med en både stark och begränsad roll i familj och samhälle. Ett liv som ofta var tungt och krävande. Men där finns alltid ett ljus, ett hopp.

  Nu har Helena Wessman blivit en av Sällskapets viktigaste ambassadörer för Anna Kajsa Hallgards författarskap, det som vi vill lyfta fram igen. På Sällskapets femte årsmöte i Solsänget i Levide första lördagen augusti fick hon vårt stipendium med stor tacksamhet för hennes helt spontana insats.

  Vädret var perfekt, vi var kring 70 personer som njöt av friden, ljuset, stämningen i ett gotländskt änge. Där, om någonstans, finns den gotländska magin. Mien Niklasson berättade lättsamt om sitt liv som fårbonde och krönikör i Gotlands allehanda. Tipspromenaden i år lyfte fram ängets blommor med namn både på svenska, latin och gutniska. Inte alls lätt, men ett par kunniga deltagare prickade rätt på alla tio blomnamn.

  Olof och Katarina Stenström med tonsatta dikter av Gustaf Larsson hör till på våra sommarmöten. Nu var hon sjuk och Erik Bergh kom i stället, så det blev en del Taube också. Anna Kajsa Hallgard Sällskapet börjar vara väletablerat nu, med våra sommarmöten i hennes eget änge och våra andra möten i Levide bygdegård, Anna Kajsas egen socken. Vi sänder en tacksamhetens tanke till dem som hävdat Solsänget i år också, fagat och bjudit till slåtter.

Wera Svensson

Helena Wessman har varit anställd musiker (trombonist) vid Regionmusiken i Linköping och Musik i Uppland, frilans i svenska orkestrar och ensembler, informationschef och biträdande direktör för Västmanlandsmusiken, rektor för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet 2007–2009 och VD och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker 2009–2014. 2012 invaldes hon som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. 2014–19 var hon konserthuschef för Berwaldhallen med Sveriges Radios symfoniorkester och Radiokören i Stockholm. 2019 tillträdde hon som rektor för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.