Första årsmötet

Gunnar Geisle 20:16 | 2015-04-28 Anna Kajsa Hallgard Sällskapet bildades den 7 januari 2015 på 100-årsdagen av Anna Kajsas födelse. Sällskapets första årsmöte hölls i söndags den 26 april 2015 i Levide bygdegård.
Ett 30-tal av medlemmarna deltog i årsmötet. Till ordförande 2015 valdes Sven-Eric Snoder och till styrelseledamöter Monika Hansson, Gunnar Geisle, Rut Edberg, Aina Hallbåter, Harriet Hansson, Wera Svensson, Katrin Pettersson och Britta Dahlgren. Revisorer blev Göran Olofsson och Johan Edberg.
Sven-Eric Snoder inledde mötet med att berätta om bakgrunden till att sällskapet hade bildats. Syftet är att sprida kunskap om Anna Kajsas författarskap och att verka för att intresset för hennes böcker hålls vid liv och stimuleras. Både hembygdsrörelsen och Gutamålsgillet finns med bland intressenterna. Anna Kajsa och hennes bror Ragnar hävdade i många år Solsänget och hon var också med och bildade Gutamålsgillet 1945. Sällskapet har nu drygt 80 medlemmar.
Efter årsmötet framförde Wera Svensson och Gunnar Geisle sitt Anna Kajsa Hallgard-program och man kunde också se på bilder från Anna Kajsas liv som Monika Hansson tagit fram.
Ett arrangemang i Solsänget är preliminärt planerat till i början på augusti i år.