Årsmöte 2016

Wera Svensson

10:59 | 2016-02-16

Söndagen den 14 februari 2016 höll Anna Kajsa Hallgard Sällskapet sitt andra årsmöte i Levide bygdegård. Mer än 40 medlemmar hade mött upp till snabbt avklarade förhandlingar. Det första verksamhetsåret har innehållit bildande av Sällskapet på Anna Kajsas 100-årsdag den 7 januari 2015 i hennes hem. Ett stort kaffekalas i Levide bygdegård blev den egentliga starten. Sommarträffen i Solsänget anknöt till Anna Kajsas stora kärlek till gårdens änge. Från början visades stort intresse och medlemsantalet är nu över 100.

Flera av styrelsens medlemmar har berättat om Anna Kajsa och läst ur hennes böcker vid olika tillfällen. Sällskapet har bekostat en nyutgåva av hennes enda bok på gutamål ”Gulläpplar”. Den presenterades vid Gutamålets dag i höstas och säljs nu på många ställen. Den nära kontakten både med Gutamålsgillet, Gustaf Larsson Sällskapet och den gotländska ängeshävden är viktig för Sällskapet.

Till ordförande för ännu ett år omvaldes Sven-Eric Snoder. Gunnar Geisle fortsätter som sekreterare och Monika Hansson som kassör. Styrelsemedlemmar i tur att avgå omvaldes: Rut Edberg, Aina Hallbåter, Monika Hansson och Wera Svensson. Kvarstår gör Harriet Hansson, Britta Dahlgren och Katrin Pettersson. Adjungerade från Gutamålsgillet är Ing-Marie Tellström och från biblioteken Viveka Falck.

Till kaffet med hembakta fastlagsbullar roade vi oss med en lagom svår tipsrad med utgångspunkt i Anna Kajsas böcker. Dagens höjdpunkt blev en film från Solsänget, filmad och sammanställd av Sture Pettersson. Det är ovärderligt att ett sådant dokument finns kvar. Filmen visar fagning och slåtter i Solsänget 1988. Här kände man igen sig själv och gamla vänner. Rune Pettersson och Siv Johansson sjöng om kärlek och goda dagar. Till slut i filmen framträdde Anna Kajsa Hallgard själv och läste en dikt av Gustaf Larsson om ängets blommor och livets förgänglighet.