Sällskapets bildande

Protokoll

Möte för bildandet av Anna Kajsa Hallgard Sällskapet den 7 januari 2015 hos Monika Hansson, Hallbåter i Levide.
Följande deltog:

Rut Edberg,  Viveka Falck, Gunnar Geisle,  Aina Hallbåter, Harriet Hansson Monika Hansson,  Sven-Eric Snoder, Wera Svensson, Ing-Marie Tellström.
 

 1. Sven-Eric inledde mötet med att läsa ett utdrag från Carin Häglunds artikel om Anna Kajsa i ”Från Gutabygd 1999”. Det handlade om Anna Kajsas födelse den 7 januari för 100 år sedan.
 2. Förslaget till stadgar för sällskapet gicks igenom och fastställdes. Stadgeförslaget bifogas här. Under denna punkt diskuterades också verksamhetsidéer och följande nämndes:
  – intervjuer med nu levande personer som träffat Anna Kajsa görs och dokumenteras
   – en minnesskrift över Anna Kajsa ges ut inom tio år
  –  bokcirklar som bör starta redan nu under våren 2015
  –  sommarträffar i Solsänget
  –  inläsningar av Anna Kajsas noveller tas till vara och arkiveras (från Radio Gotland).
 3. En interimsstyrelse (fram till första årsmötet i april 2015) bildades som består av
  • Sven-Eric Snoder, ordförande
  • Monika Hansson, kassör
  • Gunnar Geisle, sekreterare
  • Rut Edberg, ledamot
  • Aina Hallbåter, ledamot
  • Harriet Hansson, ledamot
  • Wera Svensson, ledamot
  • Viveka Falck, adj. ledamot
  • Ing-Marie Tellström,  adj. Ledamot

 4. Sällskapets första årsmöte ska hållas söndagen den 26 april och då ska ordförande och styrelse väljas.
 5. Medlemsavgift
  Medlemsavgiften ska vara 100 kronor per år.
 6. Medlemsregistrering
  Monika ska upprätta ett medlemsregister. Förslag på dataprogram kan fås från Vuxenskolan i Hemse.
 7. Sällskapet ska öppna ett bankgirokonto. Monika ska ta kontakt med lämplig bank. SwedBank och Sparbanken Gotland nämndes.
 8. Sällskapet ska ha en hemsida. Gunnar ska ta kontakt med Annelie Adolfsson, som är ansvarig för Gustaf Larsson Sällskapets nya hemsida.
 9. Sällskapets ekonomi.
  Gunnar ska undersöka möjligheterna att få stöd från fonder, stiftelser, DBW m.fl.
  Sällskapet har fått 500 ex av boken ”Andras hembygder” till skänks från Röda Korset.

 10. Offentligt möte med ”kaffekalas” blir det i Levide bygdegård söndagen den 25 januari, kl 14.00
  – annons om mötet i GA och GT den 17 och 21 januari; Monika kontaktar Vuxenskolan
  – notis tas in i GA och GT i ”Evenemangsguiden” (Gunnar)
  – ett infoblad tas fram av Monika och läggs ut på alla bibliotek med hjälp av Viveka
  – presentation av sällskapet i en folder i A5 (foldern görs av Monika i samarbete med Vuxenskolan)
  – för förtäringen (kaffe, bullar, kakor och tårtor) i bygdegården svarar Harriet, Rut, Ing-Marie, Wera och Sven-Eric.

 11. Program i Levide bygdegård:
 12. Sven-Eric hälsar välkommen
 13. Wera berättar kort om Anna Kajsa (ca 10-15 minuter)
 14. Presentation av bildarna
 15. Rut läser en av Anna Kajsas noveller på gutamål (Gulläpplar)
 16. Folder om sällskapet
 17. Info om hur man blir medlem
  (blanketter läggs ut på borden och kassören är beredd att ta emot kontanter
 18. Utställning av Anna Kajsas böcker i bygdegården
 19. Info om kommande årsmöte den 26 april
 20. Press
  Pressmeddelande
  Wera tar kontakt med Ola Sollerman (GT) och bjuder in honom till kaffekalaset i Levide den 25 januari. Sven-Eric tar kontakt med GA:s redaktion och han informerar också Radio Gotland.
 21. Styrelsemöte på biblioteket i Klintehamn måndagen den 16 mars kl 18.00.

Vid protokollet
Gunnar Geisle