Årsmöte 2018

Årsmöte med Anna Kajsa Hallgard Sällskapet

Gunnar Geisle 18:13 | 2018-02-27

Söndagen den 25 februari 2018 höll Anna Kajsa Hallgard Sällskapet sitt fjärde årsmöte i Levide bygdegård. Ett 20-tal medlemmar deltog i mötet.

Från verksamhetsberättelsen för 2017 kan nämnas att flera av styrelsens medlemmar har berättat om Anna Kajsa och läst ur hennes böcker vid besök hos pensionärsföreningar m.fl. Sällskapet deltog i Bokmässan i Almedalsbiblioteket och har också gett ut ett nytryck av hennes enda bok helt på gutamål ”Gulläpplar och andra berättelser på gutamål”. I maj arrangerade Sällskapet en litterär bussutflykt tillsammans med Gustaf Larsson Sällskapet och Sonja Åkesson Sällskapet med besök i Norrlanda Fornstuga, Sonja Åkessons park i Havdhem och Solsänget i Levide.

Dagens höjdpunkt på årsmötet blev ett bildspel med ljudinspelning där Anna Kajsa berättade om krigsutbrottet 1939 och omställningen på landsbygden under beredskapstiden. Bildspelet hade gjorts av Monika Hansson och ljudinspelningen med Anna Kajsa av Radio Gotlands tidigare medarbetare Ingrid Thunegard.

Till ordförande för ännu ett år omvaldes Sven-Eric Snoder och Gunnar Geisle fortsätter som sekreterare. Styrelsemedlemmar i tur att avgå omvaldes: Rut Edberg, Aina Hallbåter och Wera Svensson. Kvarstår gör Harriet Hansson och Katrin Pettersson. Nya är Lena Nilsson och Karin Nyström samt adjungerade från Gutamålsgillet Ing-Marie Tellström och från Klintehamns bibliotek Viveka Falck.