Sommarträff 2018

Wera Svensson

10:00 | 2018-08-12

Allt var perfekt när Anna Kajsa Hallgard Sällskapet samlades till sitt fjärde sommarmöte, första lördagen i augusti 2018 i Solsänget i Levide. Edvin Högdals reportage och konterfej av vår förnämlige ordförande Sven-Eric Snoder i GT samma morgon torde ha påmint en hel del. Uppåt 80 sommarglada samlades och många gick tipspromenad, byggd på citat från Anna Kajsas mest poetiska bok Solsänget. Sen njöt vi i skuggan under ekarna. I den milda sommarfläkten svävade Anna Kajsas egen ande.

Roland Olssons föreläsning kopplade elegant hans forskning om det gotländska jordbruket med Anna Kajsas eget liv och författarskap. Hon såg sig själv som jordbrukare och hennes motiv är hela tiden den gotländska bondekulturen. I boken Det gotländska jordbrukets historia har Roland med flera avsnitt från Anna Kajsa och han läste upp en del. Särskilt förstås om ängets avgörande betydelse för jordbruket före konstgödsel och moderna jordbruksredskap.

Tack vare en framgångsrik kassaförvaltning av Monika Hansson har Sällskapet god ekonomi. Här bör också nämnas alla bullar och kakor som styrelsens medlemmar bakar. I år kunde vi dela ut vårt första stipendium. Radio Gotland startade i vintras en bokcirkel och vi föreslog Anna Kajsas bok Pappersdockor. Den skildrar i mycket hennes egen uppväxt för hundra år sedan. Ett par flickor som läste den berättade sedan i radion om att de kunde jämföra med sin tid och hitta likheter i tankar och upplevelser. Det gladde oss i Sällskapet mycket att få ge Anna Othberg och Alice Thurell en uppmuntran.

Att Olof Stenström spelar dragspel och sjunger visor av Gustaf Larsson och andra, det ä