Sommarträff 2019

  Vädret var perfekt, vi var kring 70 personer som njöt av friden, ljuset, stämningen i ett gotländskt änge. Där, om någonstans, finns den gotländska magin. Mien Niklasson berättade lättsamt om sitt liv som fårbonde och krönikör i Gotlands allehanda. Tipspromenaden i år lyfte fram ängets blommor med namn både på svenska, latin och gutniska. Inte alls lätt, men ett par kunniga deltagare prickade rätt på alla tio blomnamn.

  Olof och Katarina Stenström med tonsatta dikter av Gustaf Larsson hör till på våra sommarmöten. Nu var hon sjuk och Erik Bergh kom i stället, så det blev en del Taube också. Anna Kajsa Hallgard Sällskapet börjar vara väletablerat nu, med våra sommarmöten i hennes eget änge och våra andra möten i Levide bygdegård, Anna Kajsas egen socken. Vi sänder en tacksamhetens tanke till dem som hävdat Solsänget i år också, fagat och bjudit till slåtter.

Wera Svensson