Stipendium

Från år 2018 delar sällskapet ut ett stipendium till någon eller några som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att sprida kunskap om AKH´s författarskap. Beslutet tas under juni månad aktuellt år och stipendiet delas ut på vår sommarträff i augusti i Solsänget.

Styrelsen är enväldig jury och beslutet kan inte överklagas.

Däremot tar vi gärna emot nomineringar.