Årsmöte 2020

Anna Kajsa Hallgard Sällskapet höll årsmöte i Levide bygdegård den 9 februari 2020. Tänk att det kommer så många till ett årsmöte, sa ordföranden. ”Anna Kajsa är i ropet nu”.

Vi hade studiecirkeltema i år. På medlemsbladet ett foto från 1960-talet med en ganska ung Anna Kajsa i kretsen av sin studiecirkel hemma vid Hallbåter. Inuti bladet versen hon skrev om sin studiecirkel till CKF:s förbundsstämma i Visby 1968. Och tipspromenaden utgick från det hon berättar i romanen Drömresa om en studiecirkelkväll.

Verksamhetsberättelsen för 2019 är imponerande. Ordförande och andra inbjuds ofta att berätta om Anna Kajsas liv och författarskap i olika sammanhang. Sällskapet deltog i Bokmässan. Sommarmötet hölls den 3 augusti i Solsänget med fint väder och mycket folk. Då delades sällskapets stipendium ut till Helena Wessman. Vid otndagen den 17 november fick vi se Monika Hanssons fina bildspel om Anna Kajsa och beredskapstiden.

Sällskapets verksamhetsplan är lika lovande. Bokmässan och försäljning av Gulläpplar fortsätter. Det blir sommarmöte i Solsänget första lördagen i augusti. Under våren planeras boksläpp av en sammanställning av Anna Kajsas krönikor i Jordbrukarnas föreningsblad 1964. Årets stora händelse blir premiär på Ing-Marie Tellströms filmatisering av novellen Sorken.

Efter de goda fastlagsbullarna fick vi se Sture Petterssons film om Solsänget 1988. Han har fångat fagningen i det vårkala änget så man känner doften av fagningseldarna. Sen kommer slåtterarbete i det grönskande änget, hela slåttergänget vid kaffebordet och kvartetten som spelar och sjunger. Sist läser Anna Kajsa själv en dikt av Gustaf Larsson om ängets blommor. Den filmen är en skatt.

Valberedningen hade haft ett lätt arbete. Det föreslogs omval hela vägen: Sven-Eric Snoder ordförande, övriga Gunnar Geisle, Harriett Hansson, Aina Hallbåter, Wera Svensson, Rut Edberg, Katrin Pettersson, Karin Nyström, Lena Nilsson, samt adjungerade Ing-Marie Tellström och Viveka Falck.

Wera Svensson