Nyutgivna publikationer

Gulläpplar

2018 gjorde Sällskapet ett nytryck av boken ”Gulläpplar”. Den säljs för 100 kronor styck (80 kr för medlemmar).

Solsänget

2020 trycker Ängskommittén upp boken Solsänget igen.

Årets gång

Anna Kajsa skrev 1964 i Jordbrukarnas Föreningsblad en krönika kallad ”Årets gång”. Det kommer att utges som ett häfte av Sällskapet under 2020.