Nyutgivna publikationer

Samtliga går att köpa via styrelsen.
Gulläpplar och Årets gång finns dessutom i bokhandeln.

Gulläpplar

2018 gjorde Sällskapet ett nytryck av boken Gulläpplar.

Solsänget

2020 tryckte Ängskommittén upp boken Solsänget igen.

Årets gång

Anna Kajsa skrev 1964 i Jordbrukarnas Föreningsblad en krönika kallad ”Årets gång”. Sällskapet har under 2020 sammanställt krönikorna i en bok.

”Årets gång i Solsänget” är titeln på den publikation som det litterära sällskapet nu ger ut. I boken har sällskapet samlat krönikor av författaren ur Lantbrukarnas föreningsblad. Boksläppet görs, som sig bör, just på Solsänget i Levide, det änge som författaren också ge titeln till en av de många böcker hon skrev. Anna Kajsa Hallgardsällskapet bildades den 7 januari 2015, på 100-årsdagen av hennes födelse. Ordförande är Sven-Erik Snoder. Sällskapet arrangerar träffar, ger ut nyutgåvor av Anna Kajsa Hallgards egna böcker, samlar dokumentation i skrift och bild och delar ut stipendier. Boksläppet sker under gemytliga former, med kaffeservering och tipspromenad.