Nyutgivna publikationer

Samtliga går att köpa via styrelsen.
Gulläpplar och Årets gång finns dessutom i bokhandeln.

Gulläpplar

2018 gjorde Sällskapet ett nytryck av boken Gulläpplar.

Solsänget

2020 tryckte Ängskommittén upp boken Solsänget igen.

Årets gång

Anna Kajsa skrev 1964 i Jordbrukarnas Föreningsblad en krönika kallad ”Årets gång”. Sällskapet har under 2020 sammanställt krönikorna i en bok.